Välj en sida
<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- BPO player<!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe width="1200" height="620" style="max-width: 100%; max-height: 100%;" src="https://tv.samtiden.nu/videoEmbed/one-people-one-party-the-history-about-the-swedish-social-democratic-party" frameborder="0" class="YouPHPTubeIframe"></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7cKZ6CJHMQc?start=6&rel=0&showinfo=0&modestbranding=1" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] -->--><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/W56ZKUVECWs?start=6&rel=0&showinfo=0&modestbranding=1" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

På grund av de tidigare händelserna med borttagna klipp finns filmen tillgänglig här.

Dela

Info

Titel                                  Ett folk Ett parti
Speltid                             1 tim och 45 min
Språk                                                Svenska
Textning                      Svenska/Engelska
Produktionsår                            2017-2018
Producent                                    Samtiden

Beskrivning

I 100 år har Socialdemokraterna varit Sveriges största och mest inflytelserika politiska parti. Lika länge har Socialdemokraterna också lyckats hålla sin historia borta från skolböcker och den offentliga debatten. Därför är det inte konstigt att så få känner till Socialdemokraternas historiska grund. Många gånger vet inte ens partiets egna företrädare på vilken historisk grund partiet vilar.

Socialdemokraterna har en unik ställning i svensk historia. Inget annat svenskt parti har haft sådan makt och inflytande över det svenska samhället och vår befolkning. Inget annat svenskt parti har kontrollerat och censurerat media i den omfattning som Socialdemokraterna har gjort. Inget annat svenskt parti har gjort rasbiologi till en vetenskap och delat upp befolkningen efter ras samt genomfört medicinska experiment på hjälplösa patienter. Inget annat svenskt parti har systematiskt tvångssteriliserat sin egen befolkning. Inget annat svenskt parti har i så hög grad hjälpt Nazityskland samtidigt som man aktivt förvägrat judar på flykt en fristad. Inget annat svenskt parti har i sådan utsträckning berövat kvinnor möjligheten att sätta barn till världen.

Det här är historien om Socialdemokraterna, så som den aldrig berättats förut.

Rättelser/Kommentarer

Kan man verkligen lita på den här filmen när SD är avsändare?
Det är inte SD som filmat, det är historiska dokument som i huvudsak är förstahandskällor.

Följde inte bara Socialdemokraterna de antisemitiska strömningarna i tiden?
Socialdemokraterna var inte en del av tidsandan, utan drivande. Tyskarna kom till Sverige för att hämta inspiration och övertog tänkandet.

Försöker inte SD bara måla på arbetarrörelsen ett värre mörkt förflutet än de själva dras med?
Det går inte jämföra några stollar på 1980-talet med Socialdemokraternas maktutövning som resulterade i att över 60.000 personer, de flesta kvinnor, tvångssteriliserades.

Varför tas Aftonbladet upp, tidningen köptes av LO först 1956?
Tidningen skriver själv att man 1932 stödde den tillträdande socialdemokratiska regeringen, även om man då hade andra ägare.

Tillhör inte Socialdemokraternas rasism historien?
Det gör den förvisso, men inte minst antisemitismen lever kvar i rörelsen. Flera av partiets företrädare har avslöjats med att närvara vid demonstrationer som hetsar mot judar och uppmanar till våld. Företrädare har poserat med Israel utraderat från kartan. Man har samarbete med Hamas. Det var inte länge sedan Stefan Löfven kallade Fatah för ”vårt kära systerparti”.

Varför drar SD upp Socialdemokraternas historia?
I mer eller mindre varenda debatt har Socialdemokraterna dragit upp SD:s historia. Nu är det hög tid att även prata om Socialdemokraternas historia.

Varför är det här viktigt?
Det är många som inte känner till Socialdemokratins historia även om partiet haft stor makt under 1900-talet.

Hur kommer det sig att Socialdemokraterna har kunnat mörka sin egen historia så länge?
De har varit och är landets mest inflytelserika parti och har kunnat påverka historieskrivningen, bland annat inom utbildningsväsendet.

Hur ser SD egentligen på Per Albin Hansson, som får hård kritik i filmen?
Per Albin Hansson stal den konservativa folkhemstanken, men tillämpade den bara delvis. Partiet behöll socialistisk radikalism, så som strävan efter att skapa en ny människa.

Är inte allt bara skåpmat?
Nej, många uppgifter i filmen är okända för den breda allmänheten, inte minst därför att Socialdemokratin varit duktiga i att dölja historiska fakta.

Men var inte utrikesminister Christian Günther karriärdiplomat och  inte socialdemokratisk politiker?
Jo, och det framgår tydligt i filmen, där han beskrivs som ”icke partiansluten utrikesminister”.

Men var det inte en samlingsregering under andra världskriget?
Jo, och därför anges beskrivningar som ”regeringen Per Albin Hansson” och ”den svenska regeringen”. Bara när det är en enpartiregering anges ”Socialdemokratiska regeringen”.